Jak założyć hostel?

Posted on: 6 czerwca 2019, by :
Zastanawiasz się nad uruchomieniem własnej firmy. Wahasz się, dlatego że trwoży cię nieodzowność wyczekiwania na pozwolenie bądź koncesje? Możesz tego ustrzec się, otwierając hotelik.

W przypadku owej usługi, konieczne jest wyłącznie zdobycie pozytywnej opinii kontroli sanitarnej i przeciwpożarowej. Kolejną czynnością w czasie zakładania hostelu jest wpisanie nowej firmy do ewidencji, prowadzonej poprzez właściwy organ administracji państwowej (wojewoda, burmistrz lub prezydent). W złożonym wniosku trzeba zamieścić pełne dane właściciela hotelu, adres a także nazwę obiektu, opinią służb budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz rodzaju hotelowej kategorii (hotel, pensjonat). Obiekt taki powinien być przygotowany komfortowo, z odpowiednią liczbą miejsc noclegowych. Na mocy ustawy hostelem można zatem nazwać też inne zakłady usługowe, świadczące podobne usługi, zatem motele, hostele. Podział ów nie tyczy się prawnych aspektów, a standardów usług, proponowanych w każdym z tychże miejsc. Spędzić noc (często bezpłatnie) możesz także w studenckich domach oraz bursach oraz w noclegowniach a także przytułkach, jednakże żadne z owych miejsc nie jest hostelem, a jedynie „obiektem podobnym”, albowiem usługi noclegowe nie są podstawą ich działalności.
hotel spa

Autor: Alan Light
Źródło: http://www.flickr.com
Regulacja zastrzega także, że niezbędne jest, aby właściciel lub dzierżawca hoteliku, w odpowiednio zauważalnym miejscu na budynku umieścił jego nazwę, przykładowo hotel – www.coraltravel.pl/Turcja/Side/hotel/BONE-CLUB-SUNSET/8487/40-2594-24FF.html – SPA.

W recepcji hoteliku musi znajdować się dokładna rozpiska opłat jak też istotnych informacji o hotelu. W każdym hotelu, gość powinien mieć dojście do bieżącej wody gorącej i zimnej, zaś w pokoju pościel a także rączniki.